We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. You consent to our cookies if you continue to use our website. (learn more)

Licensaktivering

1. Identifieringsnyckel

Klientaktiveringsfilen är dedikerad för offline registrering av IceWarp Outlook Sync eller IceWarp Desktop Client. För att generera denna fil behöver du en identifieringsnyckel som finns i dialogrutan License (välj från huvudmenyn Help - IceWarp License).

2. Aktiveringsnyckel

Sedan behöver du även en aktiveringsnyckeln, som har skapats av serveradministratören och har skickats till dig via e-post, eller finns din IceWarp WebClient-konto.


Contact Us